Dla naszych stałych klientów oferujemy kwartalne modele finansowe w celu rekomendacji jak najbardziej efektywnych w danym czasie i cyklu portfeli inwestycyjnych. 

 

Istnieje możliwość zamówienia indywidualnych analiz rynkowych opartych na analizie technicznej dla określonych instrumentów (indeksów, towarów, spółek giełdowych, walut itp.)